Страхування майна

Віддавна люди задумувались над тим, як захистити своє майно від різного роду випадковостей. Так з’явилось страхування майна – один з перших видів страхування.

Суть страхування

Страхування майна – захист майна від нещасних випадків (страхових ризиків). Для цього між власником майна та страховою компанією заключається договір. Майно, що приймається на страхування:

 • нерухоме чи рухоме майно,
 • вантажі,
 • транспорт,
 • торгове чи виробниче устаткування,
 • тварини.

Якщо з ним під час дії договору стається щось, що описане як страховий випадок, страхова компанія компенсує витрати на його ремонт, відновлення або втрату.

Страхування майна проводиться в добровільній формі. Бувають ситуації, коли страхування майна вимагають при заключенні інших договорів. Особливо часто таке трапляється при оформленні кредитного договору, де майно виступає як застава.

Основні ризики

Страхові компанії частіше за все страхують:

 • вогневі ризики – пожежа, удар блискавки, вибух;
 • стихійні лиха – землетрус, лавина, сель, зсув, повінь, ураган, град;
 • техногенні аварії – аварії водопровідних чи інших трубопровідних систем, аварії на промислових підприємствах, падіння літаків;
 • протиправні дії третіх осіб – підпал, нанесення пошкоджень, крадіжка, грабіж, вандалізм.

Список ризиків, які страхують страховики, набагато ширший. Він залежить від виду майна, що страхується. Наприклад, сільськогосподарські посіви страхуються від інших ризиків, ніж домашні тварини.

Чому майно варто страхувати

 • Доступність.

Договір страхування оформлюється у будь-якому представництві страхової компанії. Цей вид страхування є класичним і ним займаються всі страхові компанії. Тому договори можуть відрізнятись лише вартістю, переліком ризиків і деякими нюансами.

 • Надійність.

Страхові компанії мають страхові резерви, яких вистачає, щоб зробити виплати по всіх їх зобов’язаннях. Крім того, виплата страхового відшкодування – це для них хороша реклама і підтримання репутації чесного учасника страхового ринку.

 • Дешевизна.

Страхування майна – один з недорогих видів страхування. Така ситуація пов’язана з невисоким відсотком страхових випадків. Якщо заплатити за страховку 1-2% від вартості майна, а після пожежі отримати 100%, різниця відчутна.

 • Спокій.

Це найвагоміший фактор, щоб застрахуватися. Застрахувавши майно, можна спати спокійно. Адже, щоб не сталось, будуть гроші, щоб усе відновити або поремонтувати.

Основні умови договору

 • Страхова сума. Майно страхується на його дійсну вартість. Якщо страхова сума складає частину вартості майна, виплата при нещасному випадку робиться пропорційно застрахованій частині. Тобто платять лише за частину збитку.
 • Об’єкт страхування. При заключенні договору страхування добре провести огляд майна, що передають на страхування, для запобігання питань при виплаті що було пошкоджено. Навіть якщо огляд не робиться, потрібно обов’язково до договору додати вичерпний перелік застрахованого майна.
 • Страхові ризики. При настанні одного з цих випадків буде здійснюватись страхове відшкодування.
 • У кожному договорі описуються випадки, які не є страховими (коли виплати не буде). Це страхові події, що трапились через злий намір або необережність страхувальника; погіршення властивостей майна через знос чи поганий догляд; самозаймання, гниття чи бродіння майна, які є його природними властивостями; руйнування майна не через застраховані ризики, з інших причин.
 • Форс-мажор. Це випадки, при яких виплату теж не зроблять. Відрізняються від не страхових випадків тим, що є “нездоланною силою, яку не може спрогнозувати страхова компанія”. Це військові дії на території, де є майно; його націоналізація; вплив радіації на майно; його біологічне чи хімічне зараження та інші.
 • Франшиза – розмір збитку, який страхувальник залишає собі. Вона може дорівнювати нулю або бути у процентному відношенні до страхової суми. При настанні страхового випадку ця сума віднімається від розміру страхового відшкодування.
 • Строк дії договору. Стандартно – 1 рік. Але може бути будь-яким. Якщо потрібно страхувати довший термін, то договір продовжується щороку (пролонговується).
 • Дії страховика і страхувальника при страховому випадку. Потрібно уважно переглянути свою частину, щоб розуміти як діяти в такій ситуації. Особливо важливо вчасно повідомити страхову компанію і дати змогу її представникам оглянути майно після настання страхової події.
 • Механізм здійснення страхового відшкодування. Також варто дізнатись який термін є стандартним для компанії, щоб отримати відшкодування по цьому виду страховки.

Як визначається ціна на страховку

Ціна договору визначається як добуток страхового тарифу і страхової суми. Розмір тарифу залежить від кількості ризиків, що приймається на страхування: чим більше ризиків і чим вони ймовірніші, тим тариф буде більший.

Якщо в договорі є різні об’єкти страхування. Для фізичних осіб, наприклад, це  конструктивні елементи будинку, його інтер’єр, меблі та прилади. Вони мають різні ризики й різні тарифи. При цьому вартість страховки буде складатись з вартості страхування усіх об’єктів.

Оскільки цей вид страхування є добровільним, за виключенням страхування сільськогосподарських насаджень для сільськогосподарських підприємств та ризиків для авіаперевізників, то ціни в страхових компаніях відрізняються. Можуть страхувати різні ризики, можливі різні виключення. Потрібно брати до уваги ці моменти та уважно вивчати договір перед його підписанням.

Можливості зниження ціни договору

 • При заключенні договору потрібно уважно переглянути страхові ризики. При майновому страхуванні часто договори заключають зі стандартним переліком ризиків, що може бути не доречним при конкретному договорі. Наприклад, страхується будинок, тоді не потрібно доплачувати за “залиття сусідами зверху” або при страхуванні тварин не дуже небезпечними ризиками будуть стихійні лиха. А виключення одного чи кількох ризиків зменшує величину тарифу, а отже і вартість договору.
 • Додатковими факторами, що впливають на ризики, будуть наявність охоронних систем та засобів протипожежної безпеки. Такі системи зменшують вогневі ризики, а тому при їх наявності обов’язково повідомляйте представнику страхової компанії.
 • Стандартний договір оформляється строком на один рік. Проте можливі випадки, коли на цей термін страховка не потрібна. Наприклад, майно будуть продавати посеред року. Або квартиру можна страхувати лише на період відпустки.
 • Якщо продовжуєте договір на наступний рік, а попередній був без виплат, страхова компанія може запропонувати знижку.
 • Часто страхові компанії розробляють “експрес-страховки”. Це стандартизовані договори, у яких передбачені найбільш розповсюджені переліки ризиків. Такі договори є дешевшими відносно стандартних.
 • Також можна дізнатись про додаткові знижки при оформленні кількох договорів страхування. Якщо є страховки КАСКО або ОСЦПВ, при страхуванні майна реально отримати знижку.

Додаткові опції

Іноді страхові компанії пропонують включити в договори додаткові пункти:

 • сервіс – послуги сантехніків, електриків, столярів;
 • компенсацію за втрачені під час страхового випадку документи;
 • допомога при переїзді внаслідок страхового випадку;
 • допомога в проживанні постраждалих під час ремонту майна;
 • допомога в розчищенні території, вивозу сміття та залишків пошкодженого майна.