Види страхування

Види страхування за об’єктами, що беруть на страхування, розрізняють:

 • майнове,

Страхують майнові інтереси, пов’язані з володінням чи користуванням майном. Страхувальниками можуть бути власники, орендарі чи користувачі майна.

 • особисте,

Страхують життя, здоров’я та працездатність від ризиків, пов’язаних з нещасними випадками, хворобами, смертю.

 • відповідальності.

Страхують різні види відповідальності – особисту, цивільну, професійну; що буде завдана шкода третім особам, майну або упущена вигода.

За формою проведення страхування буває або добровільним, або обов’язковим. І добровільне, і обов’язкове мають багато видів.

Види добровільного страхування

Таке страхування здійснюється на підставі лише договору, сторонами якого виступають страховик та страхувальник. Правила страхування розробляються для добровільного страхування самостійно кожною страховою компанією. Лише основні вимоги до умов та договору прописані в Законі України “Про страхування”. Всі ж конкретні умови, що діють саме в цих правовідносинах, описуються в договорі страхування.

Після розроблення і затвердження правил страхування по кожному виду страхування, страхова компанія повинна зареєструвати їх і отримати ліцензію на зайняття цим видом страхування.

В Законі України “Про страхування” існує перелік основних видів добровільного страхування (ст.6). Це страхування:

 • життя;

Виплата здійснюється у випадках смерті під час дії договору, дожиття (виплачують після закінчення договору), досягнення людиною вказаного в договорі віку. Також можна застрахуватись від нещасного випадку і хвороби. Виплата може бути одноразовою або низкою однакових сум протягом певного періоду.

 • від нещасних випадків;

Основними ризиками тут є смерть та травма. При смерті застрахованого спадкоємці отримують 100% страхової суми, при травмі застрахований отримує відсоток відповідно до тяжкості травми. Таблиці з відсотками тяжкості травми розробляє страхова компанія.

 • медичне;

Договір може оформити людина на себе або підприємство для своїх працівників. При настанні хвороби лікування проводиться за рахунок страхової компанії. Договір може передбачати швидку невідкладну допомогу, амбулаторне лікування або лікування в стаціонарі.

 • здоров’я на випадок хвороби;

На відміну від медичного страхування цей вид передбачає не лікування, а грошову виплату при настанні страхового випадку – хвороби. Страховими ризиками тут є захворювання та первинна інвалідність.

 • залізничного транспорту;

Власник одиниці залізничного транспорту може застрахувати свою власність від пошкоджень різного характеру (внаслідок катастрофи, зіткнення, аварії, пожежі, вибуху і так далі).

 • наземного транспорту;

Цей вид страхування більш відомий як КАСКО. Страхуються транспортні засоби від ДТП, вогневих і стихійних ризиків, протиправних дій третіх осіб, викрадення.

 • повітряного транспорту;

Виплати здійснюються власникам повітряних суден за пошкоджене чи втрачене майно, а також всім постраждалим в аварії судна за пошкодження здоров’я чи майна.

 • водного транспорту;

Страхується водний транспорт на випадок пошкодження чи знищення через несприятливі погодні умови, пожежу, вибух, протиправні дії третіх осіб, зіткнення, стихійні явища, проблеми під час завантаження чи розвантаження.

 • вантажів та багажу;

На страхування приймаються вантажі та витрати на їх перевезення. Страховими подіями можуть бути ДТП, псування чи загибель вантажів, стихійні лиха, крадіжки. Страхувати можна повний пакет ризиків або лише окремі з них.

 • вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ;

Виплата по цьому виду здійснюється, якщо застраховане майно було пошкоджене, втрачене чи загинуло внаслідок пожежі, вибуху або стихійного лиха. Також можуть бути виплачені витрати по збиранню та вивезенню залишків будівель чи майна.

 • майна;

Страхується майно від збитків, завданих вогнем, стихією, техногенними аваріями чи викраденням. Майно страхується на дійсну або договірну вартість. Існує перелік майна, що не відшкодовується, якщо не прописане в договорі страхування.

 • цивільної відповідальності власників наземного транспорту;

Воно більш відоме як “добровільна автоцивілка”. Страхується відповідальність власника автомобіля за шкоду, нанесену ним, більшу, ніж передбачена (ОСЦПВ).

 • відповідальності власників повітряного транспорту;

Страхуються власники повітряних суден від шкоди, що можуть завдати через експлуатацію транспорту. Відшкодовується шкода, завдана майну чи здоров’ю третіх осіб. В такому випадку всі вимоги, представлені страхувальнику, оплачує страхова компанія.

 • відповідальності власників водного транспорту;

Будь-яка шкода, завдана використанням водного транспорту, – матеріальна чи життю і здоров’ю людей, відшкодовується страховиком.

 • відповідальності перед третіми особами;

Для страхувальників-фізичних осіб може бути застрахована шкода, завдана експлуатацією чи володінням майна, домашніх тварин, активним відпочинком, утриманням дітей (нанесена дітьми), а також завдана в результаті професійної діяльності. Для юридичних осіб страхується відповідальність, пов’язана з виконанням господарської діяльності, відповідальність за якість виробленої продукції, а також шкода, завдана працівникам.

 • кредитів;

Страхується ризик втрати коштів при кредитуванні, що позичальник не сплатить заборгованість через банкрутство, неплатоспроможність, ліквідацію, смерть або порушить терміни погашення кредиту і відсотків по ньому.

 • інвестицій;

Страхуються майнові чи фінансові інтереси від втрат, пов’язаних з банкрутством чи ліквідацією одержувача інвестицій, невиконання взятих зобов’язань, пошкодження чи знищення об’єкта інвестування, прорахунки інвестиційного проекту.

 • фінансових ризиків;

Страховими ризиками тут є невиконання контрагентом договірних зобов’язань, недотримання строків постачання, невиконання робіт в строк. Конкретний перелік ризиків може відрізнятись і вказується в кожному договорі окремо.

 • судових витрат;

Беруться на страхування витрати, яких зазнає особа при судовому провадженні. Може бути відшкодована вартість правових консультацій, аналізу доказів, друку в пресі оголошень, судових зборів, витрат на явку свідків, сторін процесу чи спеціалістів.

 • виданих гарантій та прийнятих гарантій;

Страховим ризиком тут буде неналежне виконання гарантом своїх зобов’язань з різних причин, через що страхувальник зазнав матеріальних втрат.

 • медичних витрат;

Найчастіше діє як страхування медичних витрат громадян, що виїжджають за кордон. Таке страхування передбачає компенсацію медичних витрат, що можуть виникнути при поїздці за кордон через нещасний випадок або раптове захворювання.

 • цивільно-правової відповідальності арбітражного керуючого за шкоду, яку може бути завдано у зв’язку з виконанням його обов’язків;

Страхується шкода, що може бути завдана в результаті помилки або ненавмисних дій при виконанні обов’язків арбітражного керуючого, розпорядника майна, керуючого санацією або ліквідатора.

 • сільськогосподарської продукції;

Для страхування рослин основними ризиками є стихія та хвороби. Для тварин – це хвороби, стихія, нещасні випадки та протиправні дії третіх осіб.

 • інші види добровільного страхування.

З часом страхові компанії розробляють правила інших видів добровільного страхування.

Види обов’язкового страхування

Всі види обов’язкового страхування затверджені законодавчо і їх основні вимоги є однаковими для всіх страхових компаній, що отримали ліцензію на кожен вид страхування окремо.

В законах описуються основні положення договору, максимальні страхові тарифи, методика їх розрахунку, страхові суми, об’єкти страхування, страхові випадки та виключення.

Закон України “Про страхування” дає перелік обов’язкових видів страхування (ст.7). Серед них страхування:

 • медичне;

Законодавчо затверджено, що кожна людина має мати медичну страховку і сплачувати страхові внески в спеціальний недержавний медичний фонд. За рахунок накопичених грошей фонд повинен гарантувати надання медичної допомоги. Зараз цей вид страхування на практиці потребує законодавчих доопрацювань.

 • особисте медичних і фармацевтичних працівників на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини при виконанні ними службових обов’язків;

Страхувальниками виступають медичні заклади, де працює медперсонал, що стикається з ВІЛ-позитивними людьми. Ризики, що підлягають страхуванню – смерть працівника, присвоєння інвалідності, тимчасова втрата працездатності, через захворювання, зумовлені ВІЛ-інфекцією, а також інфікування працівника ВІЛ-інфекцією під час виконання службових обов’язків.

 • особисте працівників відомчої та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин;

Організації, що мають на балансі підрозділи пожежної охорони або добровільну пожежну дружину, зобов’язані законом страхувати своїх працівників від смерті, інвалідності або тимчасової непрацездатності в результаті виконання їх службових обов’язків.

 • спортсменів вищих категорій;

Під час підготовки до змагань чи при участі в них спортсмени збірних мають бути застраховані від смерті, інвалідності та травми. Страхують їх Міністерство молоді та спорту, Міністерство оборони, МВС, Служба безпеки України.

 • життя і здоров’я спеціалістів ветеринарної медицини;

Лікарі-ветеринари, фельдшери та зоотехніки, що працюють безпосередньо з тваринами, повинні бути застраховані від смерті, каліцтва і втрати працездатності. Це страхування забезпечують установи, де вони працюють.

 • особисте від нещасних випадків на транспорті;

Цьому виду страхування підлягають як працівники, задіяні в перевезеннях, так і пасажири. Страхові ризики – смерть, інвалідність та непрацездатність в результаті нещасного випадку під час поїздки. Вартість цього виду страхування включається у вартість квитка і передається страховій компанії компанією-перевізником. Підтвердженням укладеного договору може бути окремий поліс, а може і квиток.

 • авіаційне цивільної авіації;

Ним застраховані екіпажі повітряних суден, авіаційний персонал, працівники замовника авіаційних робіт. Також тут передбачене страхування відповідальності авіаперевізника чи експлуатанта повітряного судна за збитки, завдані пасажирам, багажу чи вантажу, а також третім особам. Страхуються і самі повітряні судна. Договори оформляють страхові компанії-члени Авіаційного страхового бюро.

 • працівників, які беруть участь у наданні психіатричної допомоги, в тому числі здійснюють догляд за особами, які страждають на психічні розлади;

Законом регламентоване страхування працівників психіатричної допомоги при виконанні службових обов’язків. Ризики, від яких повинні бути застраховані працівники, – смерть, інвалідність, травма.

 • майнових ризиків за угодою про розподіл продукції у випадках, передбачених Законом України “Про угоди про розподіл продукції”;

Інвестори також страхують ризики, пов’язані з втратою видобутих корисних копалин або з майновими втратами в процесі пошуку, розвідки чи видобування корисних копалин.

 • майнових ризиків при промисловій розробці родовищ нафти і газу у випадках, передбачених Законом України “Про нафту і газ”;

Договором страхування цього виду передбачається відшкодування шкоди навколишньому середовищу через аварію чи технічні неполадки, а також за пошкодження державного майна, переданого для користування при розробці родовищ.

 • медичних та інших працівників державних і комунальних закладів охорони здоров’я та державних наукових установ на випадок захворювання на інфекційні хвороби, пов’язаного з виконанням ними професійних обов’язків в умовах підвищеного ризику зараження збудниками інфекційних хвороб;

Договором обов’язкового страхування покривається лише інфекційне захворювання, отримане від пацієнта. Перелік таких захворювань затверджений законодавчо. Механізм дії даного виду страхування покроково ще не розроблений.

 • об’єктів космічної діяльності (наземна інфраструктура), перелік яких затверджується КМУ за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері космічної діяльності;

При занятті космічною діяльністю організації зобов’язані страхувати все своє наземне майно, що використовується при цьому – будівлі, транспорт, робочі агрегати. Основними ризиками тут будуть різного плану нещасні випадки і непередбачувані події, пов’язані з підготовкою до запуску, власне запуском і поверненням космічних об’єктів.

 • об’єктів космічної діяльності, які є власністю України, щодо ризиків, пов’язаних з підготовкою до запуску космічної техніки на космодромі, запуском та експлуатацією її у космічному просторі;

Основними ризиками, що підлягають страхуванню, є підготовка до запуску космічної техніки на космодромі, запуск, експлуатація її у космічному просторі та повернення на Землю. Об’єктами космічної діяльності тут виступають ракети-носії, космічні апарати, розгінні блоки і інші, призначені для запуску в космос, об’єкти. Мікросупутники і наносупутники за цим видом страхування не страхуються. Страхова сума рівна вартості космічного об’єкта. Цей об’єкт страхується від повної чи конструктивної загибелі, часткової і пошкодження.

 • тварин на випадок загибелі, знищення, вимушеного забою, від хвороб, стихійних лих та нещасних випадків у випадках та згідно з переліком тварин, встановленими Кабінетом Міністрів України;

Цей вид страхування зробили обов’язковим з метою захистити інтереси сільськогосподарських товаровиробників та для розвитку племінної справи. По цьому виду підлягають страхуванню племінні, зоопаркові та циркові тварини. Вони страхуються на випадок загибелі, знищення, вимушеного забою від нещасних випадків, стихійних лих та хвороб. Тварини страхуються на свою балансову вартість.

 • ліній електропередач та перетворюючого обладнання передавачів електроенергії від пошкодження внаслідок впливу стихійних лих або техногенних катастроф та від протиправних дій третіх осіб;

Ризики, від яких проводиться страхування, – це різного роду стихійні лиха, катастрофи техногенного характеру, протиправні дії третіх осіб. Страхувальниками виступають власники або користувачі ліній електропередач та перетворювального обладнання. Страхові компанії, щоб займатися страхуванням цього виду, повинні отримати ліцензію.

 • предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування.

Предметом договору тут є нерухомість, яка стала предметом іпотеки. Вона страхується від знищення, пошкодження або псування. Страховими ризиками тут будуть стихійні лиха, вогневі ризики, події техногенного характеру, протиправні дії третіх осіб та вплив води. Договір обов’язкового страхування діє лише під час дії договору іпотеки. В договорі передбачається безумовна франшиза не більше, ніж 2%.

 • майна, переданого у концесію;

Концесія – договір про передачу природних багатств, що належать державі або окремій територіальній громаді, в тимчасову експлуатацію. Концесіонером може стати інша держава, національні або іноземні організації, приватні особи. В концесію може передаватись водопостачання, водовідведення, надання послуг міського громадського транспорту, утилізація відходів та сміття, видобування корисних копалин, будівництво інфраструктури та інше. Концесіонер повинен застрахувати майно, що передається в концесію, на користь концесієдавця.

 • майнових ризиків користувача надр під час дослідно-промислового і промислового видобування та використання газу вугільних родовищ;

При розробці вугільних родовищ виділяється газ метан. Він є дуже легкозаймистим і тому його підприємства, що займаються його видобуванням, повинні застрахуватися. Підлягає страхуванню шкода, завдана підприємством навколишньому середовищу через аварію, пожежу чи технічні неполадки. Договором може бути передбачена безумовна франшиза не більше, ніж 0,5%.

 • ризику невиплати гравцям призів у разі неплатоспроможності та/або банкрутства оператора державних лотерей;

В державних лотереях можуть бути виграні значні суми, що може спровокувати банкрутство оператора державних лотерей. Для запобігання такій ситуації введено цей вид обов’язкового страхування. При визнанні оператора банкрутом або при визнанні його неплатоспроможним виплату проводить страхова компанія.

 • страхування життя і здоров’я фахівців у сфері протимінної діяльності (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) на період їхньої участі у виконанні робіт з гуманітарного розмінування;

При мінуванні та розмінуванні високий ризик вибуху, тому весь персонал, що розміновує територію, страхують. Ризиками тут є смерть, інвалідність, травма.

Отже, встановлені державою обов’язкові види страхування призначені для захисту інтересів третіх осіб, довкілля, глобальних ризиків, що можуть бути нанесені. Деякі види обов’язкового страхування тісно переплітаються з добровільними та доповнюють їх, інші – є унікальними та добровільних аналогів не мають.

Перелік обов’язкових видів страхування не є постійним і кожного року змінюється. Одні види зникають, інші з’являються.

Обов’язкове страхування відповідальності

Серед видів обов’язкового страхування можна виділити страхування відповідальності. Це може бути професійна відповідальність, цивільно-правова або така, що виникає в процесі господарської діяльності підприємства. Розглянемо їх детальніше.

Обов’язкове страхування:

 • цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів;

ОСЦПВ або “цивілка” відома кожному водію. Цей вид страхування передбачає страхування відповідальності водія за нанесення шкоди майну, життю чи здоров’ю третіх осіб. Договір можна придбати в одній зі страхових компаній-членів МТСБУ.

 • цивільної відповідальності оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту;

Договір такого виду оформляє оператор ядерної установки, призначений державою. За цим страхуванням відшкодовують збитки через негативні наслідки від генетичних змін, смерть, інвалідність, шкоду здоров’ю, а також шкоду, нанесена майну страхувальника.

 • цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об’єкти та об’єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру;

Шкода може бути нанесена життю, здоров’ю або майну третіх осіб, в тому числі навколишньому середовищу. Страхувальниками виступають юридичні особи, що є власниками об’єктів підвищеної небезпеки.

 • цивільної відповідальності інвестора, в тому числі за шкоду, заподіяну довкіллю, здоров’ю людей, за угодою про розподіл продукції;

Інвестори повинні страхувати свою відповідальність за угодою про розподіл продукції. Ці інвестори здійснюють пошук, розвідку та видобуток корисних копалин з надр. Вони займаються ними на власний ризик і в результаті можуть завдати шкоди навколишньому середовищу або життю чи здоров’ю людей.

 • відповідальності експортера та особи, яка відповідає за утилізацію небезпечних відходів, щодо відшкодування шкоди, яку може бути заподіяно здоров’ю людини, власності та навколишньому природному середовищу під час транскордонного перевезення та утилізації небезпечних відходів;

Страхувальниками тут виступають експортери небезпечних відходів або особи, що відповідають за їх утилізацію. Страхується шкода, що може бути завдана при транспортуванні чи захороненні небезпечних відходів навколишньому середовищу, майну фізичних чи юридичних осіб, життю і здоров’ю людей.

 • цивільної відповідальності суб’єктів космічної діяльності;

Свою відповідальність перед третіми особами організації, що займаються космічною діяльністю, повинні застрахувати. Це, в першу, чергу, шкода, яку вони можуть нанести при запуску космічної техніки на космодромі, її роботи в космосі чи поверненні на планету. При цьому виду страхування страхова виплата буде проводитись за шкоду, завдану, майну, життю і здоров’ю, завдану фізичним або юридичним особам.

 • відповідальності щодо ризиків, пов’язаних з підготовкою до запуску космічної техніки на космодромі, запуском та експлуатацією її у космічному просторі;

При запуску космічної техніки виникає низка ризиків. Шкода, яку вони можуть нанести майну, життю і здоров’ю людей, підлягає обов’язковому страхуванню.

 • відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів;

Свою відповідальність повинні застрахувати всі сторони, що беруть участь в перевезеннях. Це відправники небезпечних вантажів, перевізники, експедитори та одержувачі, як резиденти, так і нерезиденти. Під негативними наслідками тут слід розуміти будь-які події, через які наноситься шкода життю чи здоров’ю фізичних осіб, навколишньому середовищу, майну фізичних або юридичних осіб. страхова сума за договором визначається відповідно до класу небезпечного вантажу.

 • професійної відповідальності осіб, діяльність яких може заподіяти шкоду третім особам, за переліком, встановленим Кабінетом Міністрів України;

Станом на сьогодні прийнято постанову Кабінету міністрів України, за якою всі органи або визнані незалежні організації, зайняті оцінкою відповідності вимогам технічного регламенту, зобов’язані страхувати свою професійну відповідальність. Також в процесі прийняття знаходиться постанова щодо страхування професійної відповідальності медичних працівників та фармацевтів.

 • відповідальності власників собак щодо шкоди, яка може бути заподіяна третім особам;

Відповідальність повинні страхувати власники визначених затвердженим законодавчо переліком порід собак. Ризики, що беруться на страхування за цим видом, – це смерть, інвалідність, втрата працездатності людини, тимчасовий розлад здоров’я дитини внаслідок агресії собаки, а також пошкодження собакою майна фізичних чи юридичних осіб. Відшкодовується шкода, заподіяна агресивними чи непередбачуваними діями собаки. Договір укладається на строк від одного до трьох років.

 • цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї;

Перелік видів зброї, що підлягає обов’язковому страхуванню, встановлений законодавчо. Страхуються всі, хто володіє зброєю, використовує або зберігає її. Не підлягають цьому виду страхування військові, працівники органів внутрішніх справ, суду та прокуратури, інших правоохоронних органів під час виконання ними своїх професійних обов’язків. Страхують шкоду, що нанесла зброя, – смерть, інвалідність, втрату працездатності.

 • відповідальності суб’єктів туристичної діяльності за шкоду, заподіяну життю чи здоров’ю туриста або його майну;

Після продажу туру туроператор бере на себе відповідальність за якісне надання послуг. Проте турист може зазнати шкоди при користуванні туристичними послугами суб’єкта туристичної діяльності – туроператора або турагента. Шкода може бути завдана здоров’ю, а може – і збитки майну людини. При чому, винним може бути не сам оператор, а його контрагент – закордонний партнер, що організовує обслуговування туристів. Всі ці ризики покриває обов’язкове страхування відповідальності туроператора.

 • відповідальності морського судновласника;

Морськими судновласниками вважають юридичні або фізичні особи, що володіють або експлуатують судно на законних підставах. Вони автоматично підпадають під дію закону і повинні застрахувати свою відповідальність перед третіми особами, яким може бути завдано шкоди або збитку під час експлуатації морського судна. Також підлягає страхуванню відповідальність за зіткнення з іншими суднами, відповідальність за забруднення навколишнього середовища і відповідальність перед вантажовідправником по вантажах.

 • відповідальності виробників продукції тваринного походження, ветеринарних препаратів, субстанцій за шкоду, заподіяну третім особам;

Цей вид обов’язкового страхування задекларовано в законі, але постанови Кабінету Міністрів України, яка б роз’яснила порядок його проведення, нема й до цього часу.

 • цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно довкіллю або здоров’ю людей під час зберігання та застосування пестицидів і агрохімікатів;

Підприємства, що зберігають та застосовують вказані добрива, повинні страхувати свою відповідальність, адже використання цих добрив створює ризикову ситуацію для навколишнього середовища і може призвести до екологічних аварій. За цим видом страхується шкода життю, здоров’ю та майну третіх осіб, в тому числі навколишньому середовищу. Страхова сума по договору визначається залежно від категорії небезпеки, присвоєної підприємству.

 • цивільної відповідальності суб’єкта господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно третім особам унаслідок проведення вибухових робіт;

Підприємства, що використовують в своїй діяльності вибухові роботи, зобов’язані страхувати відповідальність за їх проведення. Адже воно пов’язане з ризиком, що ці роботи можуть завдати шкоди оточуючим. Підлягають страхуванню відповідальність за життя, здоров’я та майно третіх осіб, в тому числі за шкоду, нанесену навколишньому середовищу.

 • цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса;

Під дію цього виду страхування підпадають всі нотаріуси, що займаються приватною нотаріальною діяльністю. При вчиненні нотаріальних дій вони можуть завдати майнової шкоди особам, що до них звернулись. Такі помилки, зроблені внаслідок недбалості або вчинення незаконних дій, підлягають страхуванню. Факт такої помилки встановлюється лише в судовому порядку.

 • професійної відповідальності призначених органів з оцінки відповідності та визнаних незалежних організацій за шкоду, яку може бути заподіяно третім особам.

Оцінку відповідності вимогам відповідного технічного регламенту проводять призначені органи або незалежні організації. Їх дії або бездіяльність, внаслідок яких була нанесена шкода третім особам, повинні бути застраховані. Підтвердження нанесення такої шкоди – постанова суду або визнання страхувальником та погодження зі страховиком вимоги третьої особи. Відповідальність виникає за шкоду, завдану життю, постійну чи тимчасову шкоду здоров’ю, майну. Страхова сума по договору дорівнює тисячократному розміру прожиткового мінімуму, встановленого на рік дії договору.

 • страхування цивільної відповідальності суб’єкта господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно довкіллю та (або) здоров’ю і майну третіх осіб під час виконання робіт з гуманітарного розмінування.

Суб’єкти, що здійснюють гуманітарне розмінування, відтепер повинні страхувати свою відповідальність. Постанови, що регулюють страхування в цій сфері, ще не розроблені.

Обов’язкове страхування постійно перебуває в русі. В залежності від поточних потреб з’являються нові ризикові види діяльності, що можуть спричинити різного плану ризики, а тому і виникають нові види обов’язкового страхування відповідальності за нанесену шкоду.

Джерело: https://insuranceukraine.online/

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *