Нацкомфінпослуг нагадує про зміни при ліцензуванні фінансових послуг

Кабінет Міністрів України ще 22 травня прийняв Постанову щодо внесення змін у ліцензійні умови по наданню фінансових послуг. Вона вступила в дію 29 липня 2019 року.

Зверніть увагу!

При поданні документів на отримання ліцензії на надання фінансових послуг потрібно подати фінансовим установам та здобувачам ліцензій, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги:

 1. заяву на отримання ліцензії;
 2. повний комплект фінансової звітності, відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та міжнародних стандартів фінансової звітності, складену на останній день кварталу, що передує даті прийняття заяви;
 3. аудиторський звіт, оформлений згідно з законодавством України та міжнародними стандартами аудиту. 

У ньому повинна бути викладена немодифікована або модифікована думка із застереженнями щодо достовірності та повноти поданої фінансової звітності. Аудитора потрібно обрати такого, що відповідає вимогам українського законодавства та складе звіт відповідно до вимог МСА 700.

Якщо заява на отримання ліцензії подається у тому ж кварталі, в якому здобувач внесений до Державного реєстру фінансових установ, фінансова звітність формується на будь-яку дату кварталу.

Типові помилки при поданні документів

Найчастіше, зауважив Регулятор, при поданні документів здобувачі ліцензії роблять такі помилки:

 1. подають фінансову звітність не за формою, що встановлена останніми Ліцензійними умовами;
 2. подають звіт аудитора, який не відповідає вимогам п. 18 Ліцензійних умов.

Склад комплекту фінансової звітності

У МСБО №1 та №34 вказано, що до повного комплекту фінансової звітності входять:

 1. звіт про фінансовий стан на кінець звітного періоду;
 2. звіт про сукупні доходи за звітний період;
 3. звіт про зміни у власному капіталі за звітний період;
 4. звіт про рух грошових коштів за звітний період;
 5. примітки до фінансової звітності;
 6. звіт про фінансовий стан.
Треба поділитися новиною? Уперед!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *